• Ryczałt ewidencjonowany od 200 zł netto/mc
• Podatkowe księgi przychodów i rozchodów od 250 zł netto /mc
• Księgi rachunkowe (pełna księgowość) od 700 netto/mc - stowarzyszenia i fundacje od
  350 zł netto/mc
• Sprawy pracownicze – w cenie podstawowej
• Bilanse i sprawozdania roczne i śródroczne – od 350 zł
• Wyprowadzanie zaległości - ceny do uzgodnienia
• Zniżki przy początkowym okresie działalności

Doradzimy i pomożemy !